Annantalon taideopettajat

Annantalon taideopettajat

Annantalon taideopettajat ovat taiteilijoita ja/tai taidepedagogeja. He vastaavat omasta opetusohjelmastaan ja sen sisällöstä.

Lärarna i Annegården är konstnärer och/eller konstpedagoger. De ansvarar för sina läroplaner.

Art teachers at Annantalo are artists and/or art pedagogues. They are responsible for their own curriculum and its content.

(Taik = Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu | Konstindustriella högskolan vid Aalto-universitetet | Aalto University School of Arts, Design and Architecture, Teak = Teatterikorkeakoulu | Teaterhögskolan | Theatre Academy)


AROMAA Tiina. Kuvataiteilija. Kuvataideakatemia 1988. Työskennellyt visualisoijana useissa eri nykyteatteriproduktioissa. Kuvataideopettaja.

BACKER Ida. Teatteriopettaja, TeM (2014) ja muusikko AMK (2008). "Käytän musiikkiteatteritaustastani johtuen opetuksessani paljon ääntä ja liikettä yhdistäviä harjoitteita. Työni tärkein tavoite on turvallisen ja leikkisän ilmapiirin kannatteleminen ryhmässä."

BJÖRK Veikko. Kuvataiteilija, Konsthögskolan Valand, Göteborg 1990-95. Kuvataiteen maisteri, Kuvataideakatemia 1998. Annantalon animaation opettaja ja kuvataiteen ja valokuvauksen opettaja 5x2-taideryhmissä.

BREILIN Sanna. KK, draamaopettaja. Opettaa Annantalon 3x2 -draamaleikkiä päiväkodeissa.

CABARROCAS SERRA Gerard. Taidegraafikko ja näyttelijä, pedagoginen pätevyys, (Barcelonan yliopisto). Opettajana 5x2-kuvataideryhmissä ja avustajana Dancehearts-tanssiryhmässä.

DONNER Oleg. Studerar konstfostran vid Aalto-universitetet. ”Förutom bildkonst och skulptur sysslar jag passionerat med film, dans och musik. Allting man tar in måste man få ut, och det igenom konsten. I mitt arbetssätt framhäver jag lekfullhet, spontanitet och gemenskap. Men också noggrannhet och ekologi. Jag kombinerar gärna all sorts konst då uttrycket inte låter sig begränsas."

FIB Marryam. Offset- sekä digitaalipainaja, Master in graphic design / Hochschule für Gestaltung Ravensburg.Tehnyt mm. yhteistyötä Stefan Sagmeisterin ja Numer 17 kanssa. Yksityis- ja yhteisnäyttelyitä ulkomailla ja Suomessa. ”Pidän työskentelystä pienten lasten kanssa, sillä heillä on rajaton voima ja mielikuvitus”.

FIB Tizzi . MA taidegraafikko Universitaea de Arta, Bukarest, Romania 1977. MA graafinen suunnittelija Taik 1995. Oma taiteellinen työskentely: yksityis- ja yhteisnäyttelyt Suomessa ja ulkomailla. Kirjataiteilija.

HELMINEN Karoliina. Näyttelijätaustainen teatteri-ilmaisun opettaja. Teatteritaiteen maisteri, Teak 2005. Toiminut teatteriopettajana ja ohjaajana erilaisille nuorten ja aikuisten ryhmille.

HEMMILÄ Susanna. Nukketeatteritaiteilija ja fil. maist., valmistunut teatteri-ilmaisun ohjaajaksi Turun AMK:n nukketeatterilinjalta 2005. Toimii nukenrakentajana, ohjaajana, esiintyjänä sekä nukketeatteriopettajana. Yksi teatteriryhmä BläkPox-kollektiivin perustajajäsenistä.

HYTTI Mika. Kuvataiteilija / taidemaalari. Opettajana 5x2-kuvataideryhmissä.

IKONEN, Josefin (Fia). Dramainstruktör (YH Novia 2013, Lärares pedagogiska studier, HU, 2018). Drömmer om att skolan ska erbjuda dramaundervisning åt alla elever. Vikarierar Camilla Anderzén läsåret 2018–2019.

ILVESSALO Johanna. Kuvataiteilija, Taiteen maisteri TaM Kuvataideakatemia, opintoja Taik, Taidekasvatusosasto. Opettanut varsinaisen taiteilijantyön ohessa vuodesta 1988. Pitänyt näyttelyitä vuodesta 1990 kotimaassa ja ulkomailla.

INARI Tekla. TaM / Aalto-yliopisto, Valokuvataide 2015. Kuvataidekasvatuksen maisteriopinnot meneillään. "Opetan digitaalista tarinankerrontaa, digitarinaa, ja valokuvausta. Opetuksessani on läsnä oma kiinnostuksen kohteeni, kuvan ja tekstin yhdistäminen, ja se on nykytaidepainotteista. Työskentelyssä pyrin fasilitoimaan tilan oppilaan omalle ilmaisulle ja löytämään väyliä myös nykykuvakulttuurin käsittelyyn." Kouluttaa digitarinamenetelmää myös opettajille ja pedagogeille.

JOKINEN Sirpa. Mediataiteilija. Taiteen kandidaatti, Kuvataideakatemia 1987 (maalaus), MFA San Francisco Art Institute 1999 (maalaus). Toimii taiteilijana, kotimaisia ja ulkomaisia näyttelyitä vuodesta 1986.

KARVONEN Kati. Kuvataiteilija, Taideinstituutti / Lahden ammattikorkeakoulu 2002, TaM / taidekasvatus, Aalto-yliopisto 2011. Animaatio- ja video-opettajana Annantalon animaatiotyöpajoissa sekä 5x2-ryhmissä.

KIVIVIRTA Kirsi. Keraamikko. Taiteen maisteri, TaM, Taideteollinen korkeakoulu 1985. Keramiikkataiteen opettaja. Oma studio Helsingin Kalliossa. Kotimaista ja kansainvälistä näyttelytoimintaa. www.kivivirta.com

KOIVUNEN Simo. Sarjakuvaopettaja. Kasvatustiet.kand. ja animaatio-ohjaaja/ Turun taideakatemia. Freelancer-kuvittaja, Animatricks-animaatiofestivaalin perustaja. "Erityisesti haluan edistää sarjakuvan ja animaation tunnettavuutta ja iloista sanomaa!"

KORPIJAAKKO Kastehelmi (s. 1984). Kuvataiteilija ja taidekasvattaja. TaM / Aalto-yliopisto, Taik 2011. Valokuvauksen opettajana Annantalossa.

KUUSISTO Sanna. Tanssinopettaja 5x2-taideryhmissä ja Dancehearts-ryhmässä. Tanssi on helppoa, koska tarvitaan vain oma keho. Rytmi, muoto ja tila yhdistävät tanssin muihin taiteenaloihin. Liike yhdistää tanssijan muihin tanssijoihin. Tanssien voi ilmaista mitä vain, kun uskoo niin.

KÄRKKÄINEN Janne. Mielikuvitusta ja leikkimielisyyttä opetuksessa painottava innokas taidekasvattaja ja kuvataiteilija. Valmistunut Taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta ja Kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta. Opettaa Annantalon 5x2-ryhmässä kuvataidetta.

LAITINEN Riikka. TaM kuvataidekasvatus, tekstiilitaiteilija. Toiminut lasten ja nuorten kuvataideopettajana v:sta 1994.

LEHTOVIRTA, Tommi. Taiteen maisteri. Video-opettaja Annantalon 5x2-ryhmissä.

MAA Esa. Kuvataiteilija. Olen opettanut kuvataiteita lapsille, nuorille ja aikuisille v:sta 1986.

MOILANEN Tuija. Tanssitaiteen maisteri (Teak 1993). "Haluan luoda satujen ja mielikuvituksen maailmasta sekä nuorten tuntemuksista ja ajatuksista tanssin elämyksiä niin tekijöille kuin katsojille. Kaikenlainen poikkitaiteellisuus on hauskaa!"

MURTTI Saana. Keramiikkataiteilija ja taidekasvattaja. TaM / keramiikka, University of Wales Institute, Cardiff, U.K. 2002. TaM / kuvataidekasvatus, Aalto-yliopisto, taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu 2013.

NIEMINEN Pia. Tekstiilitaiteilija, taideopettaja. Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunta ONOMAN jäsen. ”Kaikenlainen ajatteleminen ja sen jälkeen tekeminen on sekä tärkeää että mukavaa. Taide on hyvä väline tarkastella maailmaa.”

NIEMINEN Sami. Teatteri-ilmaisun opettaja, ohjaaja, käsikirjoittaja. Teatteritaiteen maisteri Teak 2003. "Teatteri on oiva tapa tutkia ihmisluontoa ja jäsentää maailmaa ympärillämme".

NISKA Heli. Arkkitehtuuri- ja taidekasvattaja. Laaja-alaisuus vahvuutena. Opinnot suunnittelumaantieteestä (HY) maisema-arkkitehtuurin ja arkkitehtuurin (TKK) kautta sisustusarkkitehtuuriin ja kalustesuunnitteluun (TaiK). Päivisin graafikko ja iltaisin opettaja opetuksen ilosta.

PIISPANEN Harri. Kuva- ja performanssitaiteilija. Taiteen maisteri (Aalto-yliopisto), Lasi- ja keramiikkamuotoilun artenomi (HAMK). Opettajana 5x2-ryhmissä. "Taiteen ja tekemisen iloa, kokeellisuutta, esineitä sekä esityksellisyyttä, mahdollisimman monipuolisesti."

PURANEN Silja. Kuvataiteilija. Lahden taideinstituutti / kuvataiteilija AMK, Kuopion käsi- ja taideteollisuusoppilaitos/ tekstiilisuunnittelija. Toimii päätoimisesti kuvataiteilijana. "Opetuksessa haluan korostaa näkemistä, oivaltamista ja tekemisen prosessia."

RANTASUO Elina. Kuvataiteilija, taidegraafikko, kuvataidekasvatuksen opiskelija, animaation opettaja. KuM/Kuva 2013. "Kokeellinen animaatio, sallivuus ja ilo"

De RITA Tomas. Valmistuu kuvataidekasvattajaksi (TaM) Aalto-yliopistosta syksyllä 2016. Graafinen suunnittelija, medianomi / Turun AMK. Taiteilija, osallistunut näyttelyihin v. 2003 lähtien. Kiinnostunut urbaanin ympäristön tarkkailusta ja arkisten asioiden katsomisesta uudella tavalla. www.tomasderita.com.

ROSSI-HORTO Anne. Taidekasvattaja TaM (Taidekasvatuksen osasto Taik 2004) Taiteilijan pedagogiset opinnot (Taik 1999) Kuvataiteilija (Lahden taideinstituutti 1996) Venetsian Taideakatemia 1995. Annantalolla vuodesta 2000 mukana monessa; erityisesti kulttuurikurssien työpajavetäjänä sekä Taideneuvolan suunnittelussa ja toteutuksessa. Tehdään taidejuttuja – Taidekasvatusta kaikenlaisiin koteihin (2012) -kirjan tekijä (toim. Erja Mehto ja Leila Heimonen).

ROVAMO Elisa. Kuvataideopettaja/Taik. Nuorten kuvataideopetusta v:sta 1979. Grafiikanryhmiä v:sta 1982. Taidemaalari: grafiikkaa ja maalauksia näyttelyissä v:sta 1981.

SAARINEN Jesse Ursula. Kuvaamataidonopettaja ja kuvataideterapeutti/Taik. Annantalon 5x2-opetuksen kuvallisen ilmaisun ja keramiikan opettaja varsinkin erityisryhmissä. "Ihminen on kokonaisuus, taideopetuksessa puurtamiseen yhdistyvät eri aistit ja ilmaisumuodot, tunne ja ajatus kohtaavat, ja tahto toteuttaa."

SANHAIE Lotta.  HuK, frilansande ordkonstledare. ”Ordkonsten bör vara så medryckande och full av oväntade impulser att den ständigt trollbinder eleverna.”

SARVELA Annika. Tanssinopettajana Dancehearts -ryhmässä. Tanssissa on tärkeää matka omaan kehotietoisuuteen, tanssin ilon jakaminen erilaisten ihmisten arkeen ja tanssin ihmisiä yhdistävä voima. Valmistunut Naropa Institutesta v.1990 (BA terapeuttinen tanssi), Taidekorkeakulusta Hollannista v.1992 (tanssi ja koreografia) ja PD = pedagoginen diplomi TEAK:sta v. 2000.

von SCHANTZ Carolina.  Bildkonstnär. Studier i konstfostran på TaiK och vid Universitat de Barcelona, Facultad de Belles Arts. Kulturproducent, Sydväst, 2006. Egen konstnärlig verksamhet inom målning, skulptur och keramik. Bildkonstlärare i 5x2-grupper.

SNELLMAN Maami.  Sanataideopettaja, joka työskentelee vastaavana opettajana Vantaan sanataidekoulussa. Rakkaita harrastuksia ovat lukeminen, kirjoittaminen ja runoteatteri. Työn ohessa puuhailee myös lastenteatteria.

SORVALI Eliisa . Kuvataiteilija, Kuvat.maist./ Kuvataideakatemia 2006, TaM /Aalto-yliopisto 2014, kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma. Opettanut vuodesta 2000.

TOLONEN de ARIAS Tuutikki. Sanataideopettaja, kirjailija ja lasten kirjallisuuslehti Vinskin toimittaja. Sanataideopettaja Annantalon 5x2-taideryhmissä.

TUPAMÄKI Sari.  Teatteri-ilmaisun ohjaaja/AMK. Teatteripedagogi/Teak. Työskentelee Teatteri ILMI Ö:ssä, jossa tekee mm. yhteisöteatteriprojekteja. ”Teatteri antaa lapsille- ja nuorille tilan tulla nähdyksi.”

VAINIO Miila. Kuvataiteilija, kuvataiteen pedagogiset erikoistumisopinnot, capoeira-opettaja. Yhdistelee omassa taiteellisessa työssään eri taiteenaloja ja tekniikoita performanssista tekstiili- ja kuvataiteisiin.