Annantalon taidekasvattajat

Annantalon taidekasvattajat

Annantalon taidekasvattajat ovat taiteilijoita ja/tai taidepedagogeja. He vastaavat omasta opetusohjelmastaan ja sen sisällöstä.

Lärarna i Annegården är konstnärer och/eller konstpedagoger. De ansvarar för sina läroplaner.

Art teachers at Annantalo are artists and/or art pedagogues. They are responsible for their own curriculum and its content.

(Taik = Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu | Konstindustriella högskolan vid Aalto-universitetet | Aalto University School of Arts, Design and Architecture, Teak = Teatterikorkeakoulu | Teaterhögskolan | Theatre Academy)


ANDERZÉN Camilla. Dramainstruktör (YH, Metropolia 2011). ”Teatern är det underbaraste av alla gömställen för dem som i hemlighet har stoppat barndomen i fickan och gett sig av för att leka vidare till livets slut.” -Max Reinhardt. Camilla arbetar utöver Annegården som teaterpedagog på TOTEM-teatern.

AROMAA Tiina. Kuvataiteilija. (Kuvataideakatemia 1989). Nykyteatterin tekijä. Opettaa piirustusta aikuisille ja kuvataidetta lapsille.

BJÖRK Veikko. Kuvataiteilija, Konsthögskolan Valand, Göteborg 1990-95. Kuvataiteen maisteri, Kuvataideakatemia 1998. Annantalon animaation opettaja ja kuvataiteen ja valokuvauksen opettaja 5x2-taideryhmissä.

BREILIN Sanna, KM, draamaopettaja. Musiikkiteatteripainottunut ohjaaja. Ohjaa lasten-ja nuorten ryhmiä Annantalossa ja Musiikkiteatteri Kapsäkissä. Ohjaa teatteria ja draamaa myös varhaiskasvatusikäisille mm. Espoon Kulttuurikurkkauksessa. Työskentelee hyvin monipuolisesti teatterin eri tehtävissä.

EKLUND Kukka. Sirkustaiteilija, (teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK, soveltavan taiteen YAMK-opiskelija) tehnyt sirkusta tutuksi kaikenikäisille jo vuodesta 1998, vaikuttaa monitaiteisessa esiintyvässä ryhmässä VaihtoVirtaKollektiivi. Erikoistunut lapsi-vanhempi -ryhmiin, sirkusta sisältäviin teatteriproduktioihin sekä sirkukseen vanhustyössä. "Kaikki on mahdollista."

FIB Marryam. Offset- sekä digitaalipainaja, Master in graphic design / Hochschule für Gestaltung Ravensburg.Tehnyt mm. yhteistyötä Stefan Sagmeisterin ja Numer 17 kanssa. Yksityis- ja yhteisnäyttelyitä ulkomailla ja Suomessa. ”Pidän työskentelystä pienten lasten kanssa, sillä heillä on rajaton voima ja mielikuvitus”.

FIB Tizzi . MA taidegraafikko Universitaea de Arta, Bukarest, Romania 1977. MA graafinen suunnittelija Taik 1995. Oma taiteellinen työskentely: yksityis- ja yhteisnäyttelyt Suomessa ja ulkomailla. Kirjataiteilija.

HELMINEN Karoliina. Näyttelijätaustainen teatteri-ilmaisun opettaja. Teatteritaiteen maisteri (Teak 2005). Toiminut teatteriopettajana ja ohjaajana erilaisille lasten, nuorten ja aikuisten ryhmille. ”Teatteri on läsnäolon taidetta.”

HUOVINEN Niina. Pukusuunnittelija, artenomi (AMK 2000). Työskennellyt teatteri-, nykytanssi-, TV- ja elokuvatuotannoissa, sekä opetusteatterin parissa vuodesta 1997.

HYTÖNEN Tero, kuvataidekasvatus TaM (2014) ja koreografi TaM (2019). Toimii taiteilijana, opettajana ja ohjaajana. Työskentelee monissa rooleissa tanssin ja kuvataiteen parissa.

ILVESSALO Johanna. Kuvataiteilija, Taiteen maisteri TaM Kuvataideakatemia, opintoja Taik, Taidekasvatusosasto. Opettanut varsinaisen taiteilijantyön ohessa vuodesta 1988. Pitänyt näyttelyitä vuodesta 1990 kotimaassa ja ulkomailla.

INARI Tekla. TaM valokuvataide 2015 & TaM kuvataidekasvatus 2019 (Aalto-yliopisto). Erityispedagogiikan perusopinnot meneillään. "Opetan monitaiteista digitaalista tarinankerrontaa, kuva ja sana -monitaidekursseja ja valokuvausta. Opetuksessani on läsnä oma kiinnostuksen kohteeni, valokuvan ja tekstin yhdistäminen, ja se on nykytaidepainotteista. Työskentelyssä pyrin fasilitoimaan tilan oppilaan omalle ilmaisulle ja löytämään väyliä ajankohtaisten ilmiöiden käsittelyyn taiteen keinoin."

JOKINEN Sirpa. Mediataiteilija. Taiteen kandidaatti, Kuvataideakatemia 1987 (maalaus), MFA San Francisco Art Institute 1999 (maalaus). Toimii taiteilijana, kotimaisia ja ulkomaisia näyttelyitä vuodesta 1986.

JULIN Elina, Kuvataiteilija / taideopettaja. Taiteen maisteri (valokuvataide), Aalto-yliopisto 2010. Opettaa Annantalossa sekä digitaalista valokuvausta että pimiötyöskentelyä. Tehnyt opetustyötä vuodesta 2001 pääasiassa lasten ja nuorten parissa. Näyttelytoimintaa kotimaassa ja ulkomailla.

KAJETSKI Annabel. Ergoterapeut (YH Arcada 2013) och Bildkonstnär. Arbetar utöver Annegården som verkstadsguide på Nationalgalleriet samt Amos Rex. Studerar till nutidskonstnär (BA+ MA) vid Bildkonstakademin i Helsingfors.  "Jag försöker i min undervisning lyssna, stödja och lyssna om igen. Konst är allt vi kan se, känna och uppleva. Tillsammans eller ensamma. Kreativitet är något en människa föds med. När det kommer till konst, måste man ge utrymme till varandra och sig själv." Som referenser i undervisningen används konsthistoria, olika metoder (t.ex. Visual Thinking Strategy metoden) samt teman och intressen som eleverna själva tar upp. 

KIVIVIRTA Kirsi. Keraamikko. TaM, TAIK. Keramiikkataiteen opettaja. Oma studio Helsingin Kalliossa. Kotimaista ja kansainvälistä näyttelytoimintaa. Taidetta rakennuskohteissa, yhteisötaidetta.

KOIVUNEN Simo. Sarjakuvaopettaja ja freelancer-kuvittaja. Kasvatustiet. kand. ja animaatio-ohjaaja / Turun taideakatemia. "Haluan työssäni edistää sarjakuvan ja animaation tunnettavuutta ja iloista sanomaa!"

KUUSISTO Sanna. Tanssinopettaja 5x2/2x5- ja vapaa-ajan kursseilla. Tanssi on helppoa, koska tarvitaan vain oma keho. Rytmi, muoto ja tila yhdistävät tanssin muihin taiteenaloihin. Liike yhdistää tanssijan muihin tanssijoihin. Tanssien voi ilmaista mitä vain, kun uskoo niin. Yhteisö tanssii ry:n Vuoden yhteisötanssitaiteilija -nimitys 2018, STOPP ry:n Vuoden tanssikasvattaja -palkinto 2019.

KÄRKKÄINEN Janne. Mielikuvitusta ja leikkimielisyyttä opetuksessa painottava innokas taidekasvattaja ja kuvataiteilija. Valmistunut Taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta ja Kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta. Opettaa Annantalon 5x2-ryhmässä kuvataidetta.

KÄÄRIÄINEN Jukka, muusikko, taiteenmaisteri (Aalto-yliopisto, 2018), musiikkipedagogi (Metropolia AMK, 2013). Opettajana 5X2 ja vapaa-ajan ryhmissä.

LAITINEN Riikka, TaM kuvataidekasvatus. Toiminut lasten ja nuorten kuvataideopettajana v:sta 1994.

LAMPIOJA Minna. Bildkonstlärare. Studier i konstfostran vid Aalto universitetet (magisterstudier). Glädjen att upptäcka, vara öppen och forska inom bildkonst med hjälp av varierande metoder.

LEHTOVIRTA, Tommi. Taiteen maisteri. Video-opettaja Annantalon 5x2-ryhmissä.

LJUNGDELL Noomi, olen valokuvataiteilija (TaM 2008) ja kuvataidekasvattaja. Opetukseni painopiste on mediataiteen sisällöissä, kuten animaatiossa, liikkuvassa kuvassa ja digitaalisessa valokuvauksessa. Kuvataidekasvattajana pyrin havaitsemiseen herkistämisen, kokeilemiseen rohkaisemiseen ja uusien näkökulmien etsimisen taiteellisen työskentelyn avulla.

MARISTO Marjut. Teatteriopettaja (TeM/Teak 2017), joka työskentelee laaja-alaisesti sekä näyttelijänä että taideopettajana. "Teatteriopettajana minulle on tärkeää tutkiva ote sekä ryhmälähtöinen työskentely turvallisessa ilmapiirissä."

MOILANEN Tuija (s. 1967). Tanssitaiteen maisteri/ Teak 1993. "Haluan luoda satujen ja mielikuvituksen maailmasta sekä nuorten tuntemuksista ja ajatuksista tanssin elämyksiä niin tekijöille kuin katsojille. Kaikenlainen poikkitaiteellisuus on hauskaa!"

MURTTI Saana. Keramiikkataiteilija ja taidekasvattaja. TaM / keramiikka (University of Wales Institute, Cardiff, U.K. 2002), TaM / kuvataidekasvatus (Aalto-yliopisto 2013).

NIEMINEN Pia. Tekstiilitaiteilija, lasten ja nuorten taideopettaja vuodesta -90 ”Kaikenlainen ajatteleminen ja sen jälkeen tekeminen on sekä tärkeää että mukavaa. Taide on hyvä väline tarkastella maailmaa.”

NIRHAMO Mila. Nukketeatteritaiteilija ja taidekasvattaja. Työskentelee laaja-alaisesti nukketeatterin parissa ohjaajana, esiintyjänä ja visualistina. ” On etuoikeus astua lasten kanssa yhteiselle matkalle mielikuvituksen, tarinoiden ja visuaalisuuden maailmaan. Yhdessä todistamme pieniä ihmeitä!”

NISKA Heli. Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvattaja. Innostaa ympäristön, tilojen ja mittakaavan moniaistiseen kokemiseen. Opettaa arkkitehtuurin 5x2-ryhmiä ja iltaryhmä Palikkaa. Suunnittelutyötä ja taideprojekteja opetuksen ohessa. Koulutus: arkkitehtuuri, maisema-arkkitehtuuri, kalustesuunnittelu ja graafinen suunnittelu /Aalto sekä suunnittelumaantiede/Hy.

PIISPANEN Harri. Kuva- ja performanssitaiteilija. TaM (Aalto-yliopisto). Artenomi, lasi- ja keramiikkamuotoilu (HAMK). Opettajana kuvataiteen 5x2- ja iltaryhmissä. "Tekemisen iloa, kokeellisuutta, esineitä sekä esityksellisyyttä mahdollisimman monipuolisesti."

PURANEN Silja. Kuvataiteilija. Lahden taideinstituutti / kuvataiteilija AMK, Kuopion käsi- ja taideteollisuusoppilaitos/ tekstiilisuunnittelija. Toimii päätoimisesti kuvataiteilijana. "Opetuksessa haluan korostaa näkemistä, oivaltamista ja tekemisen prosessia."

RANTASUO Elina. Kuvataiteilija, taidekasvattaja KuM / Kuvataideakatemia 2013. Media- ja nykytaiteen projektisuunnittelija Annantalossa v. 2019-2021. Kokeellinen animaatio, sallivuus ja ilo.

ROSSI-HORTO Anne. Taidekasvattaja TaM (Taidekasvatuksen osasto Taik 2004) Taiteilijan pedagogiset opinnot (Taik 1999) Kuvataiteilija (Lahden taideinstituutti 1996) Venetsian Taideakatemia 1995. Annantalolla vuodesta 2000 mukana monessa; erityisesti kulttuurikurssien työpajavetäjänä sekä Taideneuvolan suunnittelussa ja toteutuksessa. Tehdään taidejuttuja – Taidekasvatusta kaikenlaisiin koteihin (2012) -kirjan tekijä (toim. Erja Mehto ja Leila Heimonen).

SAARINEN Jenna. Taidekasvattaja ja varhaiskasvatuksen opettaja. Pedagogisen toiminnan painotus keskustelevissa, leikinomaisissa ja eri taiteenaloja yhdistelevissä lähestymistavoissa. Kuvataiteen opetuksen lisäksi toimii mm. leffakerho-ohjaajana.

SAARINEN Jesse Ursula. Kuvataideopettaja ja -taideterapeutti/TAIK. Annantalossa opettajana kuvallisen ilmaisun ja tanssin yhteisryhmissä lähinnä pienille lapsille. ”Ihminen on kokonaisuus, taideopetuksessa puurtamiseen yhdistyvät eri aistit ja ilmaisumuodot, tunne ja ajatus kohtaavat, ja tahto toteuttaa.”

SARVELA Annika. Tanssinopettajana Dancehearts -ryhmässä. Tanssissa on tärkeää matka omaan kehotietoisuuteen, tanssin ilon jakaminen erilaisten ihmisten arkeen ja tanssin ihmisiä yhdistävä voima. Valmistunut Naropa Institutesta v.1990 (BA terapeuttinen tanssi), Taidekorkeakulusta Hollannista v.1992 (tanssi ja koreografia) ja PD = pedagoginen diplomi TEAK:sta v. 2000.

von SCHANTZ Carolina.  Bildkonstnär. Studier i konstfostran på TaiK och vid Universitat de Barcelona, Facultad de Belles Arts. Kulturproducent, Sydväst, 2006. Egen konstnärlig verksamhet inom målning, skulptur och keramik. Bildkonstlärare i 5x2-grupper.

SIMES Elina. Musiikkipedagogi (AMK), varhaisiän musiikkikasvattaja. Elina on opettajana kiinnostunut lapsen omasta luovuudesta ja sen hyödyntämisestä opetuksessa. Musiikin lumo, elämykset ja yhdessäolo ovat muskarin kulmakiviä.

SNELLMAN Maami.  Lastenkirjailija ja sanataideopettaja, joka työskentelee vastaavana opettajana Vantaan sanataidekoulussa. Rakkaita harrastuksia ovat lukeminen ja kirjoittaminen. Työn ohessa puuhailee myös lastenteatteria.

TOLONEN de ARIAS Tuutikki. FM/ kirjallisuus ja suomen kieli, opettajan pedagogiset opinnot (Oulun yliopisto). Sanataideopettaja ja lastenkirjailija. Sanataideopettaja Annantalon 5x2-taideryhmissä.

TUPAMÄKI Sari. Teatteri-ilmaisun ohjaaja/ luova tuottaja YAMK 2019. Teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK 2004, Teatteripedagogi/Teak 1999. Lto 1989. ”Teatteri antaa lapsille- ja nuorille tilan tulla nähdyksi.” 2019-2021 Kehittäjäopettaja Annantalossa, projektina taiteidenvälinen yhteistyö.

VAINIO Miila. Kuvataiteilija, kuvataiteen pedagogiset erikoistumisopinnot, capoeira-opettaja. Yhdistelee omassa taiteellisessa työssään eri taiteenaloja ja tekniikoita performanssista tekstiili- ja kuvataiteisiin.

YLI-IKKELÄ Anne. Kuvataiteilija, taiteen maisteri. Annantalon vapaa-ajan ryhmien valokuvauksen opettaja.