09.12.2020 15.02

Tiina Susiluoto on valittu Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi.

Tiina Susiluoto vetää vastaavana kulttuurituottajana Annantalon sidosryhmät ja projektit -tiimiä, jossa tehdään työtä taide- ja kulttuurikasvatuksen eteen verkostojen ja hankkeiden avulla. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä kestävän kehityksen ja tulevaisuuskasvatuksen teemat Susiluoto kokee tässä ajassa erityisen tärkeiksi.

Lastenkulttuurin parissa Tiina on tehnyt töitä vuodesta 2003 lähtien. Näiden vuosien aikana hän on nähnyt, miten lapset ja nuoret ovat päässeet osalliseksi taiteesta ja kulttuurista eri puolilla Suomea. Se on kantava voima edelleen. Tiina haluaakin puheenjohtajakauden aikana pitää kirkkaana mielessään sen, että syy lastenkulttuurin työlle ovat juurikin lapset.

Susiluoto on ollut Suomen lastenkulttuurikeskuksen jäsenenä tammikuusta 2020. Hallituksen uutena puheenjohtaja hän aloittaa 1.1.2021.

”Suomen lastenkulttuurikeskusten liitossa on viime vuosina panostettu valtakunnalliseen vaikuttamistyöhön, mikä näkyy erityisesti Taidetestaajat-hankkeen tuloksina ja toiminnan jatkumisena. Samalla jäsenistöltä on noussut tarve huomioida ja käyttää yhteiseksi hyväksi verkostomme vahvuudet ja synergiat. Myös kulttuurikasvatussuunnitelmien edistäminen koetaan tarpeelliseksi”.

Hallituksen puheenjohtajana Susiluoto haluaakin suunnata huomion siihen, että olemme yhdessä saman tärkeän asian äärellä: ”Puheenjohtajana haluan kuulla jäsenistön ääntä ja varmistaa, että liiton tuleva strategia on jäsenkeskusten yhteisesti keskustelema ja luoma. Koen, että yhteistyön paras lähtökohta on omien ja toisten vahvuuksien huomaaminen ja arvostaminen. Tarvitsemme kaikkia jäseniämme, jotta lapsen oikeus taiteeseen ja kulttuuriin voi Suomessa toteutua”.

Tiina Susiluotoa haastatteli viestintäkoordinaattori Hanna Nordström Suomen lastenkulttuurikeskusten liitosta

Lisätietoja
tiina.susiluoto@hel.fi
www.annantalo.fi
www.lastenkulttuuri.fi